February 2, 2018 health news 0

‘ชาวบ้านกะปง’ปลูกผักลดรายจ่าย-ปลอดภัยห่างไกลโรค เตรียมรวมกลุ่มต่อยอด‘ผลิตผักปลอดสาร’ส่งขายในชุมชน เป็นเรื่องที่น่าตื่นตระหนกไม่น้อย เมื่อชาวบ้านจำนวน 665 คนของชุมชน “บ้านกะปง หมู่ 2 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา” ได้ค้นพบข้อมูลว่าสมาชิกในหมู่บ้านของตนเองนั้น มีผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อไม่เรื้อรัง ความดันโลหิตสูงจำนวน 87 คน โรคเบาหวานจำนวน 14 คน

และมีผู้ที่ป่วยทั้งโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน จำนวน 48 คน แต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือการที่ชุมชนแห่งนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงเป็นอันดับหนึ่งโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด จากข้อมูลของ ‘ชาวบ้านกะปง’ปลูกผักลดรายจ่าย-ปลอดภัยห่างไกลโรค เตรียมรวมกลุ่มต่อยอด‘ผลิตผักปลอดสาร’ส่งขายในชุมชน บ้านกะปงระบุว่าเฉพาะปีนี้ชาวบ้านกะปงเสียชีวิตจากโรคมะเร็งไปแล้วถึง 15 คน โดยไม่สามารถหาสาเหตุที่ทำให้ป่วยได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) จึงได้สุ่มตรวจสารเคมีที่ตกค้างในร่างกายกลุ่มเสี่ยงจำนวน 22 คน พบว่าผู้ที่มีสารพิษตกค้างในร่างกายเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย จำนวน 9 คน เมื่อสอบถามการบริโภคอาหารกลุ่มเสี่ยงยอมรับว่าบริโภคผักที่หาซื้อจากตลาดเป็นส่วนใหญ่ ชุมชนจึงตระหนักร่วมกันว่าควรหันมาปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเองในครัวเรือน และจะให้กลับมาตรวจสอบสารพิษในร่างกายอีกครั้งว่าจะมีผลลดลงหรือไม่ “ที่นี่คนเป็นโรคมะเร็งและตายกันเยอะมาก เราเลยชักชวนให้ชุมชนปลูกผักไว้กินเองดีกว่า เพราะไปซื้อที่ตลาดเราไม่รู้ว่าเขาใช้ยาอะไรใส่บ้าง ให้เริ่มปลูกกันบ้านละ 2-3 ชนิดก่อน แล้วเราจะกลับมาดูว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหน อย่างน้อยที่เห็นผลแน่นอนคือการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนั่นเอง” ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งทำหน้าที่ด้านสาธารณสุขประจำตำบลด้วย กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth